Với hoá đơn miến Phú Hương từ 150.000VNĐ tại các trang thương mại điện tử (*),
bạn sẽ được quay số trúng những phần quà dành riêng cho Phụ Nữ dịp Tháng 3 này.

  • (*)

Từ 01/03 - 31/03/2019

Cuộn xuống quay số

  • Nhập mã đơn hàng

  • Nhập số điện thoại mua hàng

THÔNG TIN KHÔNG HỢP LỆ

Lưu ý:

  • Mã đơn hàng của bạn chỉ hợp lệ sau 3 ngày kể từ ngày thanh toán thành công.

  • Số điện thoại đăng nhập phải trùng số điện thoại mua hàng.